27. júna 2021

Sme záhradníci/Joanna Gainesová

Záhrada je ťažká drina, tak ako väčšina dobrých a naozaj dôležitých vecí v živote.
(Sme záhradníci: Joanna Gainesová; Ilustrácie: Julianna Swaneyová; Preklad: Lucia Halová)
Ilustrovaná detská kniha o rodine Gainesovcov, ktorá sa rozhodla založiť si svoju rodinnú záhradu. Cesta za vypestovaním vlastného ovocia, zeleniny či kvetov nie je vždy jednoduchá a všetci členovia rodiny sa učia bojovať s hladnými zajacmi, nepriaznivým počasím či inými prekážkami. Úsilie, nezdary, úspechy a nakoniec aj krásne výsledky práce tejto milej rodiny dokonale stvárňuje ilustrátorka Julianna Swaneyová. Jej maľby doslova pozývajú na prechádzku po farebnej záhrade a deťom sprostredkujú radosť z času stráveného prácou v prírode. (zdroj)