12. januára 2020

Ježišu, ty sa postaraj/Joanna Bątkiewiczová-Brożeková

Prvá kniha o živote kňaza, ktorý zapísal nádhernú modlitbu odovzdanosti Ježišu, ty sa postaraj na Slovensku známu ako Novéna odovzdanosti.
Z toho, čo vyšlo spod pera pátra Dolinda, sa nemôže stratiť ani jedno slovo. Je to svätý kňaz! - Páter Pio.
Páter Dolindo Ruotolo (1882 -1970) bol mystik so zvláštnym pohľadom na ľudskú dušu. Napísal viac ako 220 000 immaginette obrázkov s prorockým slovom nasmerovaným na konkrétnu osobu. Páter Pio k nemu často posielal kajúcnikov. Páter Dolindo bol hrdinsky verný Cirkvi, aj keď pre nespravodlivé obvinenia opakovane čelil Posvätnému ofíciu. Dlhé roky nemohol spovedať a slúžiť sväté omše. V súčasnosti prebieha jeho beatifikačný proces.
Táto kniha pravdepodobne zapôsobí a pohne každého, kto sa k nej dostane. Zapáli srdce láskou k Bohu a obetovaniu všetkého bez výnimky.
Joanna Bątkiewiczová-Brożeková je poľská novinárka, publicistka a prekladateľka, autorka niekoľkých kníh o pátrovi Dolindovi Ruotolovi a spoluautorka knihy Mam odwagę mówić o cudzie (Mám odvahu hovoriť o zázraku). V súčasnosti spolupracuje s portálmi Vatican Insider a Aleteia. (zdroj)
V Neapole, 6.októbra v roku 1882, malú miestnosť naplnil detský plač. Pľúca novonarodeniatka sa naplnili po prvýkrát vzduchom, čím prinútili hrudník k pohybu. Hore – dole, nádych – výdych. Nastal okamih, kedy telíčko prijalo život a zároveň s ním aj prvotný pocit na tomto svete – bolesť. 
Trápenie z nádychu, súženie z nových podnetov, tieseň z ťarchy života. Množstvo synoným k slovu bolesť, ktorým začínalo rozumieť. 
Bránilo sa. Nariekalo, čomu novonadobudnuté sily stačili, ale len do okamihu, pokým ho nenaplnilo teplo sálajúce z matkinej pokožky a neha vyžarujúca z jej jemných dotykov. Upokojilo sa, mama ho predsa ochráni...aspoň zatiaľ. 
Nanešťastie už toľkokrát skloňovaná a spomínaná bolesť sa mala stať charakteristickou črtou jeho púte na zemi. Fyzická, psychická, a to v rôznych podobách. 
Toľká záťaž, toľké muky, no navzdory všetkému jeho srdce ostalo čisté, plné lásky a súcitu k vlastným trýzniteľom, pretože mal niekoho, s kým tieto ťažké bremená dokázal niesť. Postačilo len sformulovať slová do krátkej vety meniacej sa v úprimnú modlitbu, ktorá robila zázraky: „Ježišu, ty sa postaraj!“ 
V Neapole, 6.októbra v roku 1882, malú miestnosť naplnil detský plač. V ten deň sa narodil chlapček, ktorému bolesť ukryli aj do mena – pomenovali ho Dolindo. (pozn.: odvodené z latinského „duolo“, čo znamená bolesť) Dolindo Ruotolo.
Existujú rastliny, ktoré rastú len počas búrky, iné zasa v bahne, v stojatých vodách; sú také, ktoré rastú iba v dolinách, iné na vrchoch... Moja duša je ako kvet utrpenia: rozkvitá iba vo svetle utrpenia, v nepokoji. (páter Dolindo)
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Kňaz Dolindo Ruotolo bol prenasledovaný utrpením, ktoré naňho číhalo zo všetkých možných strán. Zo strany rodiny a blízkych, kňazov či dokonca samotnej Cirkvi. Napriek tomu pri nich zotrval, miloval, odpúšťal a dokonca sám prosil o odpustenie, pričom sa nedopustil žiadneho previnenia voči nim. Obdivuhodné, všakže? 
Ale, keď sa na to prizrieme bližšie, naše ľudské zmýšľanie nás nakoniec donúti nechápavo krútiť hlavou a považovať tohto kňaza za zvláštneho blázna. Pretože nikdy neprestal milovať Cirkev, aj keď nahliadol do jej hnisajúcich a páchnucich rán. Pretože sa modlil za kňazov spútaných pýchou, žiarlivosťou, pokrytectvom, kvôli ktorým nakoniec nemohol slúžiť omše dlhých 20 rokov. Pretože odpustil svojmu otcovi, ktorý ho týral už od čias, kedy bol len malým, bezbranným nemluvňaťom. 
Ako to Dolindo dokázal? Alebo sa naskytá druhá otázka. Prečo to spravil a oprávnený hnev a výčitky mu boli cudzie? Možno to bol skutočne blázon. Blázon plný lásky voči blížnym, ktorého Boh tak veľmi miloval a svet sa ho snažil zničiť.
Opakoval po svojej mame, keď sme si sadali k stolu: ‚U nás sa je chlieb a Božia vôľa.‘ Doma sa rozprávalo o jeho správach, o Posvätnom ofíciu, a tých ľuďoch, ktorí strýka falošne obvinili. A on nás karhal: ‚Prestaňte! Sú to moji najväčší dobrodinci, tí, čo sú proti mne‘.
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Život tohto duchovného pastiera je obrovským podnetom pre všetkých kresťanov, ktorí zabudli, čo to znamená milosrdenstvo...čo to znamená byť skutočným kresťanom...čo to znamená nehynúca láska ku Kristovi. 
Prostredníctvom jeho skutkov a slov sa dokáže v ľudskom srdci prebudiť dobro a chuť meniť svoj postoj voči vlastnej existencii. No najmä nás tento drobný kňaz s veľkým srdcom naučí, ako odovzdať všetko do Božích rúk a veriť, že On sa postará. 
...neustále Bohu hovor: Ty sa o to postaraj! Odovzdaj mu vedenie a on bude tvojou silou, aby si zvíťazil nad všetkými ťažkosťami! (páter Dolindo)
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Možno sa pýtate, prečo Boh dopustí toľké trápenie na niekoho, koho tak veľmi miluje? Pýtam sa to aj ja, ale viem, že Božiu múdrosť obmedzené ľudské zmýšľanie nedokáže pochopiť, a preto sa s ňou nedokáže ani stotožniť. Dolindo bol plne odovzdaný a oddaný Bohu aj naprotiveň ťažkému a ubíjajúcemu osudu. Práve jeho príkladný postoj k Pánovi a blížnemu priťahoval ľudí ako magnet. Videli jeho nezlomnú vieru aj v tých najväčších búrkach. Boh síce dopustil na Dolinda trápenie, ale skrze neho k sebe pritiahol mnoho utrápených a stratených ľudských duší.
...verím v Božiu všemohúcnosť, žehnám ju a dojíma ma... Božie svetlo sa nedá pochopiť skrze arogantný rozum, ale skrze svätú pokoru... Boh nikdy nezjavuje svoje nadprirodzené svetlo tým, ktorí sú pripravení odsúdiť ho, podceniť. (páter Dolindo)
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Životopis o Dolindovi Ruotolovi rozpráva o jeho obrovskom dare viery a múdrosti, ktoré môžete spoznať cez úryvky jeho autobiografie, náboženských diel a z listov venovaných jeho duchovným dcéram. Nechýbajú ani svedectvá o zázrakoch, ktoré sa diali počas života tohto výnimočného človeka, a ktoré sa dejú aj po jeho smrti. 
Bol neobvykle láskavým kňazom. A pokorným. Poznám mnoho rodín, ktoré sa obrátili po stretnutí s ním.
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Joanna Bątkiewiczová-Brożeková spracovala životopis o Dolindovi Ruotolovi neobvyklou formou, ktorý miestami dokonca získaval nádych cestopisu. Joanna totiž nezaznamenáva čisto len život Dolinda Ruotola. Ozvláštňuje ho aj svojimi vlastnými dojmami z Neapola, v ktorom hľadá kúsočky skladačky Dolindovho bytia, aby ho mohla nakoniec pozliepať v nádherný, celistvý obraz znázorňujúci výnimočnú a bezhraničnú lásku jedného človeka voči Bohu. 
Potešujte chudobných, napĺňajte nádejou tých, ktorí sú sklamaní pre jej nedostatok, navráťte ľuďom vieru, urobte všetko, aby sa zmierili s Bohom tí, ktorí od neho odišli alebo ešte horšie, ktorí sa proti nemu vzbúrili vo svojej bolesti a žijú v mraku svojho sebavedomia bez akéhokoľvek potešenia, bez nádeje. (páter Dolindo)
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
Ak vás kniha zaujala môžete si ju zakúpiť napríklad TU.
Dojímavý je Ježišov sľub: „dávam ti slovo, na svoju lásku,“ že sa „o všetko postarám“.
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
O Dolindovi Ruotolovi som sa dozvedela vďaka Novéne odovzdanosti, ktorú mi pravdepodobne zoslala sama Prozreteľnosť. Prišla v časoch, kedy svet nadobudol len tmavé odtiene, no postačilo nahliadnuť do tejto kratučkej novénky a ihneď som pocítila jej silu. Odkedy sa ju modlím, tak sa môj život zmenil. Priznávam, často padnem a vzdialim sa od Boha, ale zakaždým si ma k sebe pritiahne. Akoby mi šepkal: „Monika, nebuď už taká tvrdohlavá a konečne mi dôveruj. Vlož všetko do mojich rúk. Veď ja, tvoj Boh, sa postarám o všetko, sľubujem.“
Prajem vám, aby sa k vám táto vzácna a skutočne neopísateľne účinná Novéna odovzdanosti dostala. Dolindovi ju nadiktoval sám Ježiš, aby nám mohol odovzdať návod, ako sa mu ešte väčšmi priblížiť. Postačí len tak málo, veriť a nechať sa viesť...veď Boh sa už postará.
Tisíc modlitieb nemá takú cenu ako tento jeden úkon odovzdanosti: dobre si to zapamätaj. Neexistuje účinnejšia novéna než táto: ‚Ježišu, odovzdávam sa ti, ty sa postaraj!‘
(Ježišu, ty sa postaraj, Joanna Bątkiewiczová-Brożeková; preklad: Juraj Švec)
P.S.: Túto novénku nájdete samozrejme aj v životopise o tomto výnimočnom kňazovi alebo si ju môžete kúpiť za pár centíkov aj vo forme brožúrky v kresťanských predajniach alebo internetových kníhkupectvách. Ale môžete sa k nej dostať aj online, konkrétne TU.
•••
Dnes tu mám pre vás ešte jedno odporúčanie, neobvyklé, ale vzhľadom k recenzovanej knihe sa skutočne hodí. Ide o nádhernú pieseň All My Tears v podaní Ane Burn, ktorej text zachytáva podstatu kresťanského života 😊.
Veľmi pekne ďakujem vydavateľstvu Kumran.sk za poskytnutie knihy na recenziu.
...
Táto recenzia bola napísaná vďaka službe www.storpic.com
Moje hodnotenie: 5/5
Vydavateľstvo: Zaex (2018)
Originálny názov: Jezu, Ty się tym zajmij! o. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda
Preklad: Juraj Švec
Goodreads: 4,46 (98%)
Žáner: životopis
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
Počet strán: 296
ISBN: 9788081920547

6 komentárov:

 1. Ach Mony! Ty si měla strach, že nebude v tvých silách na tuto knížku napsat kvalitní recenzi! Můžu ti ale zcela upřímně říci, že na výjimečnou a vzácnou knihu jsi napsala vzácnou a výjimečnou recenzi. Je z ní cítit, že jsi ji nejprve hluboce ,,promyslela´´ i ,,procítila´´, než jsi se chopila pomyslného virtuálního ,, pera ´´.

  Otec Dolindo... jeden z velikých ,, bláznů pro Krista ´´ ( A teď si tak říkám, zda existuje větší kompliment. :-) ) nepochopených světem... Je ale smutnou pravdou, že ještě před pár lety bych nebyla schopná přijmout a uznat ani jeho život, ani jeho názory . :-( Nejprve jsem musela sama ochutnat bolest a tmu a přestat utíkat před ,, Nebeským ohařem ´´ - jak Boha a jeho nekonečnou lásku k nám příhodně nazval anglický básník Francis Thompson.

  Tobě Novénu odovzdanosti seslala prozřetelnost a mně jsi ji před půl rokem ,,seslala´´ ty. Za to máš můj věčný dík. Není dne, kdy bych se ji nepomodlila... a zázraky se dějí - potvrzuji... :-)

  Blanka

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Moja zlatá Blanka, ani nevieš, ako veľmi tvoje slová pre mňa znamenajú - ♥ĎAKUJEM♥ ti z celého srdca!😘
   Napísať recenziu na túto výnimočnú knihu bolo pre mňa naozaj ťažké, presne, ako som ti spomínala, pretože Dolindo je úžasný a veľmi som si priala priblížiť jeho životopis tak, aby si ho chceli prečítať aj druhí a spoznali tohto výnimočného kňaza. 🙂
   Viem, čo tým myslíš a pred časom by som rovnako mala problém prijať jeho názory a hľadať vzor v živote Dolinda. Priznám sa ti, že aj teraz počas čítania som bola občas šokovaná a taká, hmm, neviem, nespokojná - nepáčilo sa mi, že sa tak správal...že sa správal tak dobre...pretože ten spravodlivý hnev priam volal po svojej chvíli, ale on ho ani raz nepocítil. Ale začala som si uvedomovať, o čo tu skutočne ide a túžila som aj ja byť jedným z tých bláznov pre Krista 🙂...
   Ach, vidíš, ako to mal Boh pekne naplánované? Nebyť tejto vzácnej novénky, ktorá mi pomohla nadobudnúť uzdravujúci smer, tak by som ťa nespoznala a nevzniklo by toto priateľstvo, ktoré si neskutočne vážim 😊.
   Maj sa mi krásne Blanka a ešte raz ďakujem!❤

   Odstrániť
 2. Pro mě by bylo asi hodně těžké, takovou knihu číst. Pořád mám v sobě zmatek, když přijde řeč na takovéhle srdeční záležitosti, víru a tak...

  Nicméně! Pořád je pro mě nepochopitelné a neuvěřitelné, že každý tvůj článek má tak skvělou atmosféru! Díky. :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tomu rozumiem, ale uvidíš, raz sa možno všetko upokojí a dáš šancu aj takýmto knihám a výnimočným ľuďom, aby ti rozpovedali ich pohľad na Boha 😊. Mne práve knihy tohto tipu veľmi pomohli spoznať Boha a upevnili moju vieru...
   A ĎAKUJÉM❤, veľmi si to vážim, nesmierne si ma potešila!
   Prajem ti nádherný deň!

   Odstrániť
 3. Krásná recenze. :) Ale myslím, že tato kniha by opravdu pro mě nebyla, nejsem mco na víru, takže bych řekla, že pro mě taková nebude.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nevadí, ale veľmi si vážim, že si recenzii aj tak dala šancu a prečítala si si ju 😊...veľa to pre mňa znamená, ĎAKUJEM!❤
   Maj sa krásne!😘

   Odstrániť