15. augusta 2018

Zachráňte Amelie/Cathy Gohlkeová

Rachel Kramerová dostane počas pobytu v Nemecku záhadný list s prosbou od dávnej priateľky. Kristine, manželka dôstojníka SS Gerhardta Schlicka, si uvedomuje meniacu sa situáciu v spoločnosti a obáva sa, že manžel považuje ich dcérku Amelie, ktorá je od narodenia hluchá, za škvrnu na svojom árijskom rodokmeni.
JEDEN LIST, JEDNA PROSBA…

Rachel, ktorej Schlick kedysi dvoril, vie, že je nebezpečný rovnako ako hákové kríže, ktoré visia na berlínskych budovách ako čierne pavúky. Má podozrenie, že jej otec, popredný odborník v eugenike, vie o Hitlerových plánoch s ľuďmi, ako je Amelie, ktorých režim považuje za nehodných života. Keď sa odváži preskúmať jeho tajné dokumenty, odhalí aj šokujúce tajomstvá o vlastnej minulosti a rodine, ktorú nikdy nepoznala.
… ODHALÍ TEMNÚ PRAVDU…

Rachel, ktorú si SS vezme na mušku, sa obráti o pomoc k Jasonovi Youngovi, ambicióznemu americkému novinárovi a pochybnému spojencovi, ktorý jej a Amelie pomôže utiecť z mesta vďaka kontaktom v odboji. Všetci traja sa ukryjú v bavorskom mestečku Oberammergau, známom svojimi pašiovými hrami, kde Jason a Rachel riskujú životy – a pozývajú k tomu aj iných –, aby zachránili neznámych ľudí, ktorých si tak veľmi obľúbili.
… KTORÚ SA ROZHODNÚ VYNIESŤ NA SVETLO ZA KAŽDÚ CENU. (zdroj)
V roku 1883 anglický vedec, Sir Francis Galton, predstavuje svetu novú vednú disciplínu pomenovanú eugenika. Jej názov odvodený z dvoch gréckych slov, konkrétne eu, čo znamená dobrý a genos, s významom rod, odráža podstatu tejto idey. 
Práve vidina "dobrého rodu", ušľachtilej spoločnosti, v ktorej sa usilovným krížením ľudí vhodných pre dokonalú rasu vytratí akákoľvek závislosť, všetky druhy chorôb, morálne a mravné úpadky či mentálne a fyzické postihnutia, kde sa rozhoduje, kto má a kto nemá právo žiť alebo na svet priviesť nový život, sa stala podkladom pre úspech. 
Svet by sa tak zmenil v raj plný bezchybných ľudí. Už žiadne nevyliečiteľné choroby, už žiadni postihnutí ľudia, už žiadni lenivci, alkoholici, drogovo závislí či inak sexuálne orientované osoby. Nik z nich nemal právo ocitnúť sa v dokonalom spoločenstve.
„Ale to je podstata eugeniky, nie? Vyplieť slabé od silného.“
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Eugenika, ktorej myšlienky nie sú len povýšenecké, ale v mnohých ohľadoch i rasistické a diskriminačné, si aj napriek tomu našla svoje miesto vo svete. Napríklad niektoré štáty USA, krajiny Škandinávie alebo mocné Francúzsko zaviedli vo svojich krajinách nútené sterilizácie, aby sa zabránilo prenášaniu chybných génov pre budúce generácie, čím selektovali „narušených“ ľudí od vhodných jedincov pre spoločnosť. Avšak najväčší rozmach si eugenika získala v Nemecku, ktoré sa odelo do plápolajúcich červených vlajok, na ktorých sa pyšne vynímal hákový kríž. 
Nacistické Nemecko si eugeniku vysvetlilo po svojom a v jeho utopickom svete existovala len čistokrvná árijská rasa v ktorej pre „burinu“ nebolo miesto. 
Rachel prehltla. Sotva venovala pozornosť rečiam pri stole jej otca v New Yorku o znížení imigračných kvót nežiaducich ľudí z východnej Európy. Jednoducho brala ako samozrejmosť, že on to vie najlepšie, že skutočne oslabujú americké rodové línie. Ale tu videla predsudky, nenávisť, živé a dýchajúce priamo pred sebou.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Rasová hygiena. Tak znelo nové pomenovanie pre vedu, ktorá obnášala „milosrdné zabíjanie“ nežiaducich jedincov a sterilizáciu neprospešných ľudí vrátane samotných Nemcov. S touto šialenou a zvrátenou realitou plnou nehumánnych praktík súviselo aj vyvražďovanie Židov, holokaust. Ale utrpenie malo ešte vzrásť. Osudným dňom prvého septembra roku 1939, sa svet ocitol v šesťročnom väzení plnom smrti, bolesti a zvráteností. 
Práve v tomto bolestnom období druhej svetovej vojny sa odohráva aj strhujúci román s názvom Zachráňte Amelie od americkej spisovateľky Cathy Gohlkeovej, v ktorom hrdinovia pociťujú nie len následky vojny, no i praktiky samotnej eugeniky na vlastnej koži.
...miloval Nemecko, v ktorom vyrastal. Ale toto nové Nemecko – Nemecko z posledných siedmich rokov so svojimi Norimberskými zákonmi plnými nenávisti, ktoré prenasledovali Židov, s večným obťažovaním veriacich, s neustálymi požiadavkami na väčší životný priestor a so zameraním na čistú árijskú rasu – bolo už úplne iné.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Pani Gohlkeová je výnimočná spisovateľka. Moje sympatie voči nej rástli každou pretočenou stránkou, z ktorej bolo cítiť spisovateľský talent obrovských rozmerov. Ponúka kvalitné dielo na najvyššej spisovateľskej úrovni plné hodnôt a dychberúcich myšlienok. 
Jej román o hluchonemom dievčatku menom Amelie, ktoré v očiach mocných nemalo právo na život, a ľuďoch, ktorí sa rozhodli chrániť nie len toto nevinné dieťa, čím sa vzopreli krutému režimu meniacemu srdcia mnohých na kameň, bol neopísateľným balzamom pre dušu.
Príbeh tohto diela zachycuje osudy mnohých postáv, ktoré sa v istom bode prepletú a vytvoria nezabudnuteľný príbeh o skutočnej láske v rôznych podobách. O čistej láske medzi mužom a ženou, ktorá pripomína priezračné trblietajúce jazierko v záplave mesačného svitu. O materinskej láske, ktorá sa zo srdca ženy prediera trpezlivo, ako keď vychádza ranné slnko a svojimi lúčmi nežne hladí zem. O nezištnej láske, ktorá ako jemný vánok svojou láskavosťou osviežuje svet v urputných horúčavách. O obetavej láske, vďaka ktorej je človek ochotný zomrieť pre milujúcu osobu či správnu vec. Ale je to i príbeh o bolesti, ťaživej a skľúčujúcej, ktorá sa mení v tmavé búrkové mračná nútiace nebeské vtáky vzdať sa pocitu slobody, ktorá im dovoľovala lietať. O strachu, ktorý ako piesočná búrka udúša osamelého pustovníka na púšti nedovoľujúc mu nabrať do pľúc vzácny kyslík. A nakoniec aj o pýche a slepej nadradenosti, ktorá človeku našepkáva, že sa môže rovnať samotnému Bohu a rozhodovať kto má a kto nemá právo na život. 
Tento literárny počin ponúka vskutku rozmanité aspekty zamerané na človeka a jeho vnútorný svet, ktoré autorka zvládla majstrovsky, vďaka čomu som si mohla užiť naozaj skvostné dielo.
Na oplátku mi povedal akýsi citát či porekadlo: ‚Ten, kto zachráni jediný život, zachráni celý svet.’
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Som jednoducho nadšená, očarená, okúzlená! No najväčšmi si ma autorka získala svojim postojom voči tejto dobe, v ktorej trpelo toľko nevinných životov. Pretože to, čo sa dialo je odsúdeniahodné, ale pani Gohlkeová nie je tou, ktorá prišla súdiť, ale tou, ktorá túži pochopiť. Pochopiť, prečo ľudia odvracali tváre, klopili oči pred násilím vykonávaným na bezbranných starých ľuďoch, znásilňovaním mladých žien, zabíjaním detičiek a ďalších ťažko predstaviteľných zverstiev. Báli sa? Alebo skutočne sympatizovali so svojim Führerom a slepo ho nasledovali?
Chápala to, teda aspoň najlepšie, ako vedela. Každý sa bál ukrývať Židov – báli sa nacistov, gestapa, SS, hnedých košieľ, Hitlerovej mládeže, dozorcov v ich nájomných domoch a dvoroch, sliedivých susedov, ktorí sa neštítia udať dlhoročných priateľov a už vôbec nie svojich nepriateľov. Odvšadiaľ zaváňal strach.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Myslím, že prvá možnosť je tou, ktorá prevládala. Strach je mocným prostriedkom pre udržanie si poslušnosti, čo si dobre uvedomuje aj pani Gohlkeová. Preto prináša zaujímavý pohľad na hlavných protagonistov, ktorých nevykresľuje ako superhrdinov, ktorí žiaria len v pozitívnom svetle či naopak záporné postavy plné čisto negatívnych pocitov. Nie, nestretávame sa s obrazom čiernobielych postáv. Autorka predkladá triezvy pohľad na človeka, ktorý bojuje so svojimi vlastnými démonmi, skrytými myšlienkami a túžbami. 
Spisovateľka síce predkladá fiktívny príbeh, ktorý však svojim premysleným spracovaním, kladúc dôraz na detaily, vo vás vyvoláva pocit akéhosi prepojenia s protagonistami aj príbehom samotným. Akoby ste boli jeho súčasťou. Akoby ste boli každou jednou autorkinou postavou, žili ich životy, počuli ich myšlienky, cítili ich pocity. Báli sa, radovali, nenávideli, ľutovali, spoznávali, menili svoj postoj… Bolo to skrátka dokonalé, precítené a pútavé od prvej až po poslednú prečítanú stranu. 
„Veď predsa,“ počul z každej strany, „Herr Hitler pretvára Nemecko. Ako povedal na začiatku, obete sú potrebné.“
Jason zavrčal. Pokiaľ tými potrebnými obeťami je niekto iný.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Osobne som v diele nepostrehla žiadne hluché miesta ani pasáže, ktoré sa dajú považovať za akúsi vatu vypĺňajúcu prázdny priestor (pozn.: musím povedať, že slovenský preklad je neskutočne vydarený, klobúk dole!). V tomto smere mi spisovateľka priniesla ďalšie prekvapenie, pretože písať knihy zamerané na obdobie druhej svetovej vojny je namáhavé a pre samotných autorov určite veľkou výzvou, ale Cathy Gohlkeová to zvládla so všetkou precíznosťou. 
Nepozerá sa len na násilie v Nemecku, ale svoju pozornosť občas upriami aj na krajiny, ktoré sa z počiatku len prizerali, mlčali, rovnako ako aj jej vlastná domovina, Amerika. Dokonca cítiť akúsi zlosť, rozhorčenie, nad nečinnosťou tohto svetadielu, ktorý nesie taktiež hanbu za svoje správanie k černošskému obyvateľstvu, ktoré sa od toho, ktoré spočiatku páchalo Nemecko voči Židom, veľmi nelíšilo. Pani Gohlkeová nikomu nenadržiava stranu, len píše skutočné fakty, pred ktorými nezatvára oči.
Najviac ho trápilo, čo spozoroval Dietrich počas svojej návštevy Ameriky – spôsob, akým sa Američania správali k černochom. Po niektorých stránkach sa veľmi nelíšili od toho, ako sa nemeckí občania na začiatku správali k Židom. Ak sa takýmto spôsobom správajú k občanom Američania, podniknú voľačo na ochranu svojich vlastných Židov alebo Židov roztrúsených po celom svete? Nebol si tým istý.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Spisovateľka síce upriamuje svoju pozornosť na aktuálne dianie v danej dobe, ktorá sa stala podkladom pre napísanie tohto historického románu, no dôraz kladie aj na vzťah k Bohu
Zachráňte Amelie patrí do kategórie kresťanskej fikcie, ale môžem vás uistiť, že aj keď má téma Boha podstatné miesto v príbehu, je ponúkaná nenásilnou formou, takže po tejto publikácií môže pokojne siahnuť úplne ktokoľvek. Avšak kresťanom ukáže iný rozmer viery. Taký, ktorý je skutočným odrazom náboženstva, v ktorom je láska a obeta pre druhých postavená na prvých priečkach. Je povzbudením, aby sme neboli len vlažnými a falošnými kresťanmi, ktorí zatvárajú oči pred neprávosťou kvôli strachu či mienke ostatných, čím prenechávajú ľahkú cestu k víťazstvu zla. Ale takými, ktorí skutočnou dôverou v Pána obohatia svoje životy o vzácne hodnoty, ktorými nakoniec sami začnú žiť. Presne tie, ktoré si osvojili aj hrdinovia tohto nádherného inšpiratívneho románu.
Začať veriť v toho Jediného, ktorý tak veľmi miloval celý svet, že nás vykúpil z hriechu, sa dá len cestou pokory.
Vylieč a pretvor jej srdce, drahý Bože.
(Zachráňte Amelie, Cathy Gohlkeová)
Dielo Zachráňte Amelie sa pre mňa stalo strhujúco krásnym, dojemným príbehom, ktorý si našiel v mojom srdci osobité miesto. Žasnem nad jeho prepracovanou dejovou líniou, ktorú spisovateľka čitateľovi podala excelentným spôsobom. Nad každou jednou postavou, ktorá sa v príbehu vyskytla, nad ich konverzáciami, činmi, strastiplnými cestami za šťastím. Žasnem aj nad samotnou autorkou a jej obrovským darom od Boha prinášať svetu takéto pútavé a dušu obohacujúce príbehy, ktoré v nás prebudia svedomie a donútia zamyslieť sa nad tým, čo sa vo svete deje a položiť si otázku, aký postoj voči tomu zachovávame. Zachráňte Amelie je jednoducho dielom, ktoré si budete chcieť prečítať a s nadšením ho odporúčať ďalej...
Ak vás kniha zaujala, môžete si ju zakúpiť napríklad TU alebo TU.
Téma druhej svetovej vojny v sebe nesie mnoho bolesti, ale zároveň aj odkaz venovaný nám všetkým, aby sme sa poučili a začali v sebe nachádzať skutočnú ľudskosť, lásku a obetu pre druhých. No najmä, aby sme už nikdy nedopustili, aby sa svet ocitol v apokalyptickom scenári, v ktorom ľudská pýcha, nevraživosť a zloba takmer vyhrali. Preto, ak by ste mali záujem, do pozornosti vám dávam dva tituly týkajúce sa obdobia druhej svetovej vojny či praktík eugeniky. 
Mengeleho dievča od Violy Stern Fisherovej je veľmi silnou výpoveďou ženy, ktorá si zvrátené praktiky najobávanejšieho eugenika zo všetkých, Josefa Mengeleho, zažila na vlastnej koži. Je to emotívne dielo, ktoré neodporúčam slabším povahám, ale ak po tejto knihe jedného dňa siahnete, tak si buďte istí, že vo vás zanechá zvláštne pocity smútku, ale prekvapivo i radosti. Pretože tento príbeh, napriek všetkému, v sebe ukrýva aj krásu života a dobrotu ľudského srdca.
Odlúčení od Lynn Austinovej je prekrásnym románom talentovanej autorky, ktorá ponúka nevšedný pohľad na obdobie druhej svetovej vojny. Nezachycuje priamo dianie tých, ktorý sa v tomto pekle ocitli, ale ich blízkych, ktorí sú od nich odlúčení a nevedia, čo s nimi je. Či žijú, či ich ešte niekedy zbadajú, objímu, vybozkávajú... Odlúčení je opäť skvelo spracovaným románom, ktorý v sebe ukrýva vzácne hodnoty a rovnako, ako aj Zachráňte Amelie, ho považujem za balzam pre dušu.
Veľmi pekne ďakujem vydavateľstvu i527.net za poskytnutie knihy na recenziu.
Moje hodnotenie: 5/5
Vydavateľstvo: i527.net (2018)
Originálny názov: Saving Amelie
Goodreads: 4,2 (95%)
Preklad: Monika Urbanová
Žáner: romány, vojnový, historický
Väzba: pevná
Jazyk: slovenský
Počet strán: 408

8 komentárov:

 1. Romány Mengeleho dievča a Odlúčení som čítala a tiež sa mi veľmi páčili. Keby si ich mala v otázke kvality porovnať so Zachráňte Amelie, kto by bol víťaz?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Uf, tak to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vážne nepoznám odpoveď...podľa mňa sú všetky kvalitovo rovnaké a každá v sebe ukrýva svoje čaro a výnimočnosť :)

   Odstrániť
 2. Zajímavá kniha! Tyhle témata mám strašně moc ráda! Krásné fotky si nafotila a i krásná recenze :)

  All About Candys Life

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem krásne Candy, veľmi si ma svojim komentárom potešila♥♥♥ Táto kniha je výnimočná a podmanivá, vrelo odporúčam! Maj sa krásne ^_^

   Odstrániť
 3. Ahoj Mony,

  mám moc ráda tvoje recenze - jak po stránce obsahové, tak i grafické. Poprvé jsem na tvůj blog přišla náhodou asi před půl rokem a první, co mne zaujalo nebyly paradoxně :-) knihy, ale design stránky. Hvězdy... Moc ráda se na ně v noci dívám. Pod hvězdnou oblohou se mi zdají všechny problémy a stesky vzdálené a já se cítím pokojná a blíž k Bohu...
  V předchozích týdnech jsem si přečetla i všechny tvoje recenze z minulých let a díky tomu jsem získala další zajímavé tipy na četbu... Dříve jsem dávala přednost antikvariátům a starým knihám před bestsellery a ,,novinkami´´, ale od té doby se můj názor hodně změnil...Vždy mne plní radostí a vděčností, když se mi do rukou dostanou takové úžasné knihy jako je tato - Zachráňte Amelie.

  Přeji ti krásný zbytek léta a budu se těšit na tvoje další recenze.

  Blanka

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj Blanka,

   momentálne ani neviem čo odpísať a nie len to len tým, že kvôli zahmleným očiam nevidím na klávesnicu! Som skutočne dojatá šťastím a tvojimi nádhernými slovami♥♥♥. Ani slovami nedokážem opísať svoju radosť! ♥ĎAKUJEM♥ krásne, to je taký nádherný pocit, keď moje recenzie dokážu nalákať niekoho na dané dielo a ešte sa aj tie moje "výplody" páčia :-D Joj, naozaj ďakujem, veľmi-preveľmi si to vážim a ďakujem za priazeň i povzbudenie v blogovaní/recenzovaní pokračovať...si poklad!
   Veľmi sa teším na tvoju ďalšiu návštevu a hádam ti prinesiem nové tipy, v ktorých má pravá láska i Boh svoje miesto, presne ako aj v tomto románe, Zachráňte Amelie ^_^ Ešte raz z celého srdiečka ♥ďakujem♥ a rovnako ti prajem nádherné leto plné skvelých kníh!

   Maj sa krásne!♥^_^♥

   Odstrániť
 4. Upřímně moc na toto téma nejsem. protože mě to nikdy nebavilo číst. Čím jsem starší, tím víc si říkám, že právě naopak bych tyto knihy měla číst a šířit o nich povědomí dál, takže ti děkuji za inspiraci, už vím, kterou další knihu si pořídím.

  Píšeš strašně krásné recenze, určitě v tom pokračuj :)

  Přeji ti hezký den :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Och, ĎAKUJEM krásne za tvoj komentár, nesmierne si ma ním potešila♥^.^♥
   Táto knižka je absolútne skvostná a od podobne témovo zaradených sa veľmi odlišuje - vyniká originálnosťou a je napísaná skvostne - hádam sa ti zapáči :)
   Rovnako prajem krásny deň!♥

   Odstrániť